top of page

תקנון אתר yardenbracha.com

לקוח יקר, תנאי השימוש שלהלן מהווים הסכם בינך ובין ירדן ברכה.

אנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש לפני רכישת מוצרים באתר.
תנאי שימוש ורכישה

1.  כללי 
1.1 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון . 
2.1 כל אדם או חברה המבצע/ת גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מצהיר בעצם ביצוע פעולה באתר כי קרא תקנון זה,ומהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר . 
3.1 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ליחידים ו/או רבים לפרטי או לתאגיד והשימוש בלשון זכר ו/או יחיד ו/או רבים הוא מטעמי נוחות בלבד כאשר גם לשון נקבה, רבים, יחיד, תאגיד ו/או פרטי במשמע, בהתאמה.
3.2 החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים
להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת

מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
3.3 אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

אנו מאחלים לך רכישה מהנה.

 

2. אודות המכירות
2.1 האתר מאפשר לך לרכוש את מוצרי AVIA בדרך נוחה, מהירה וקלה.
2.2 כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.
.2.3 לצורך ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר, יש למסור פרטים כגון : שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו . כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
2.4 מיד לאחר ביצוע הפעולה תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. בנוסף, יישלח אישור עסקה באמצעות דואר אלקטרוני. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל החברה. מוצרים באתר.
2.5 רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך
ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי,
שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת
מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר
השלמת ההזמנה.

2.6 לאתר יש את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנות. אם חלה טעות במחיר האתר רשאי לפנות לצרכן לתשלום ההפרש או ביטול ההזמנה.

3. אספקת/הובלת המוצרים
 3.1, השרות שניתן במסגרת אתר זה מוענק בתחומי מדינת ישראל בלבד, עפ"י חוקי המדינה. השירות אינו ניתן לבסיסי צהל ובתי חולים. מוצר שהקלדת בעת הזמנתך, יסופק תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
3.2 החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים (3-5 ימי עסקים). החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל.
3.3 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה תהא רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. דע: החברה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד כ14 יום במועד האספקה
הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
3.4 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. הובלה חריגה משמעותה הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים. 
במקרה של הובלה חריגה כאמור, החברה תהא רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.
3.5 זמן האספקה המוצג בעת הרכישה הנו זמן האספקה הצפוי עבור רוב ההזמנות. זמן האספקה המרבי הנו 25 ימי עסקים.
3.6 בישובים וקיבוצים, הערכה תגיע לסניף הדואר. 
3.7 הזמנות יתקבלו עד השעה 14.00, כל הזמנה מעבר לשעה 14.00 תחשב כאילו התקבלה ביום העסקים הבא.
3.8 אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
3.9יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
3.10 האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
3.11 כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
3.12 כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
3.13 מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
3.14 זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).
על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

4. שירות לקוחות
4.1 בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למידע על שימוש המוצר, תופעות לוואי ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של החברה, אשר ישמחו לעזור . 
.4.2 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני
בשירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

5. כשירות להשתמש באתר
5.1 כל משתמש רשאי לבצע רכישות של מוצרי AVIA בכפוף למילוי התנאים המצטברים 
המפורטים להלן:
5.1.1 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
5.1.2 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף.
5.1.3 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
5.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה, רשאית למנוע ממשתמש מלבצע הזמנה באתר ו/או מלרכוש מוצרים, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
5.2.1 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
5.2.2 המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון.
5.2.3 המשתמש מסר בעת ההרשמה פרטים שגויים במתכוון.
5.2.4 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
5.2.5 בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

 

חשוב להדגיש שתהליכי שינוי אורחות חיים ולקיחה של צמחי המרפא הם מאוד אינדיבידואלים, אין כל הבטחה לתוצאה כזו או אחרת בשימוש הערכות של AVIA. לכל אדם דרוש הזמן שלו לתהליכי שינוי כאלה עד להשגת תוצאות. תוצאות יכולות להגיע אצל אנשים מסוימים גם לאחר 3-4 חודשים. התהליך דורש התמדה, לקיחת הצמחים לפי ההוראות וסבלנות רבה.
יש אנשים שיראו שינוי גם בפחות זמן מזה. ויש אנשים שלא יראו שינוי כלל. 
הערכות שלנו מורכבות מצמחי מרפא כך שצריך לקחת בחשבון שטעם הינו דבר אישי וכי חלק מהמוצרים לא בהכרח יהיו לטעמכם. לא תתאפשר החלפה של מוצר עקב טעם. 
נשירת שיער ובריאות השיער תלויה במספר גורמים ששווה להתייחס אליהם בזמן התהליך כמו סטרס, תזונה לקויה, מצב נפשי, מזג האוויר, חוסר איזון הורמונלי, היסטוריית טיפולים לשיער ולכן יתכנו מקרים שבהם הצמחים לא ישפיעו.

 

6. מחירים ותשלום
6.1 מחירי המוצרים שמפורסמים באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא הודעה מראש, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
6.2 דמי המשלוח הנקובים מטה הינם בעבור הזמנה שנשלחה למען אחד. כל מען מהווה הזמנה נפרדת.
אופן התשלום
6.3 התשלום הוא באמצעות כרטיס אשראי שהונפקו על ידי בנק ישראל. החיוב הוא בתשלום אחד אלא אם נבחרה אפשרות התשלומים על ידי הלקוח.
6.4  הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיס אשראי ככל שמתייחס לרכישה מרחוק/ רכישת טלפונית/ עסקת אינטרנט.

 

7. מדיניות פרטיות 
7.1 למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של החברה. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לחברה לאגור מידע כאמור. 
7.2 החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
7.3 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של החברה.
7.4 החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, ביצוע פעולות קידום ממוקדות וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
7.5 החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" (cookies - קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

 

8. אחריות
8.1 האחריות של החברה למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. האחריות על טיבו של המוצר תהא על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית כלשהי ומומלץ למשתמשים בעלי רגישויות כלשהם להיוועץ ברופא לפני שימוש כלשהו במוצרים. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על- ידו.
1. 8.2 נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
8.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ל 7.1 לעיל, החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה, החברה תהא אחראית בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים בלבד ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר שנרכש על ידי הלקוח. 
החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

9. זכויות יוצרים
9.1 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
9.2 זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
9.3 זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. 

אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
9.4 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

10. מדיניות ביטול והחזרה
1. ניתן לבטל עסקה ואף לשנותה עד למועד ליקוט ההזמנה מבלי שזה יגרור חיוב נוסף. 
2. מרגע שההזמנה עוברת לחברת השליחויות ביטול עסקה יהיה כרוך ב5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך, ובתוספת של עלות הובלת המוצר חזרה למחסני החברה. החזרת המוצר/ים מתאפשרת במידה ואריזתם המקורית לא נפתחה וזאת בטווח של 14 יום מיום קבלת המוצר.
3. לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק מערכה אלא רק את הערכה כולה באריזתה המקורית כאשר היא לא נפתחה.
4. הזיכוי יתבצע לאחר החזרת המוצר/ים בטווח שלא יעלה על 7 ימי עסקים מיום החזרתו אלינו
5. ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק) יתאפשר תוך 4 חודשים מהמועד הנ"ל ובלבד שההתקשרות כללה הודעה בכתב במייל/ באינסטגרם/ ווטסאפ.
6. ביטול עסקה שבוצעה באתר האינטרנט של  החברה ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 ("החוק"). בהתאם לסעיף 6 (הגבלות זכות הביטול) בתקנות הגנת הצרכן - ביטול עסקה: לא ניתן להחזיר מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. כפי שמפורט בלשון החוק: https://www.consumers.org.il/category/cases-for-no-annulment-rights

 

11. הגבלת גיל 

על מנת לבצע רכישה באתר על הרוכש להיות בן 18 ומעלה (מדובר על הגבלת רכישה באשראי ולא על שימוש באתר עצמו. 


דרכי התקשרות עם ירדן ברכה והודעת הביטול על ידי הלקוח:
ניתן לפנות אלינו:
• במייל בכתובת  aviaherbs@gmail.com
• בהודעת ווטסאפ למספר 0552119410
• בהודעת ישירה בעמוד האינסטגרם yardenbracha
• בעמוד צור קשר באתר

נוסח הודעת ביטול העסקה:
בהודעת הביטול על הלקוח לציין שם מלא ומספר הזמנה. 
החזרת מוצר/ים תתאפשר באופן הבא:
באמצעות שליחות שתואמה על ידינו: ניתן לתאם מולנו איסוף של המוצר/ים מכתובת לבחירתכם. השליח יאסוף את המוצרים ויחזיר אותם אלינו עד 7 ימי עסקים מרגע האיסוף. עלות השילוח היא 50 ש"ח, ללא קשר לדמי ביטול.

12. שונות
11.1 מובהר ומותנה כי הדין החל על כל התקשרות ו/או על כל עניין הנובע מתקנון זה ו/או נוגע אליו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.
11.2 נוסח התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
11.3 במהלך חגים מועד אספקת הסחורה יהא כ 14-21 ימי עסקים (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים וחול המועד).
11.4 במהלך אירועים חריגים שאינם בשליטת החברה, יהא זמן האספקה כ 14-21 ימי עסקים לאחר סיום האירוע החריג.
יובהר כי המוצרים הנזכרים באתר אינם תרופות ואולם על המשתמש להיוועץ בגורמים מוסמכים כאמור. חב' AVIA ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל מקרה של שימוש בלתי מבוקר, או בלתי מקצועי, או בלתי חוקי במידע או במוצרים הנזכרים. אנו ממליצים להיוועץ ברופא / מטפל מוסמך לפני השימוש בתוספי תזונה בכלל ואנשים הנוטלים תרופות מרשם, נשים בהיריון, נשים מניקות וילדים בפרט יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.

bottom of page